ROZUMNÉ DŮVODY

Proč je nutné vodu optimalizovat? Protože:

Voda tvoří 2/3 našeho organismu. Její kvalita zásadně ovlivňuje zdraví a fungování organismu, tedy to, co vnímáme jako pohodu, nebo jako trápení . . .

V současném světě neexistuje zdroj pitné vody, který má potřebnou kvalitu, jakou měla voda před sto, nebo více lety. Jsou jen vody více a méně poškozené - nekvalitní. Poškození se týká zejména chemického složení, fyzikální struktury, energií a informací vody. Mezinárodní agentura EPA detekovala ve zdrojích pitné vody až 45 tisíc nežádoucích příměsí, které jsou pro organismus nebezpečné. Neodpovídající fyzikální struktura "krade" organismu energii. Energeticky je voda mdlá, unavená a informační pole má vyčerpané, nebo poškozené.

AQUAoptimal optimalizuje vodě chemické složení, nastavuje optimální fyzikální strukturu, nabíjí energetický potenciál a doplňuje informační spektrum. AQUAoptimal umí rozlišit, které příměsi ve vodě jsou organismu přínosné a které škodí. Přínosné ve vodě ponechává, nebezpečné odstraňuje a odkaluje do kanalizační sítě. AQUAoptimal nastavuje a stabilizuje vodě optimální fyzikální strukturu, což nesmírně prospívá vstřebatelnosti vody a činnostem, které má v organismu na starosti. Energeticky je voda přístrojem AQUAoptimal nabuzena a vhodně doplněna potřebnými informacemi z přírody. Voda z přístroje AQUAoptimal podporuje v organismu regenerační schopnost, omlazující účinky, podporuje výrobu energie, detoxikuje - čistí buňky a posiluje schopnost léčení!

AQUAoptimal je zařízení, které optimalizuje vodu z vodovodu tak, že je vhodná pro pití a vaření. Optimalizuje chemické složení vody, její fyzikální strukturu i energetický a informační potenciál! Jak z pramene čiré lesní studánky Vám bude chutnat voda,  která pohladí, když se jí napijete. Ohromující jsou však příznivé poznatky praktické i zdravotní! Voda, to není jen nutnost pít nebo chuť při zahánění žízně. Voda je nutná životodárná tekutina, plná potřebných látek a energie. Takovou vodu si však dnes nemůže dopřát každý . . . 
 
Proč tomu tak je? Voda má přibližně stejně dlouhou historii, jako sama planeta Země! Od samého prvopočátku je na Zemi stále stejné množství stále stejné vody. V různých etapách vývoje světa převažovala různá skupenství vody, někdy to bylo více plynů, jindy zase převládal led.

I vznik života v jeho prvotních formách je dílem vody. A zejména látky, informace a energie ve vodě zapříčinily, že svět je plný rostlin a zvířat. Proto není divu, že se plod člověka vyvíjí v plodové vodě, kterou opouští až při svém narození. Ale tím proces nekončí, neboť miliardy buněk se v našem těle neustále obnovují a pro tento proces potřebují vodní prostředí – naše tělo tvoří voda, a to až ze 75%!

Dnes pijeme vodu, kterou pili a močili dinosauři, pijeme vodu, kterou se kdysi osvěžil pračlověk, když ulovil mamuta. Voda se po milióny let dokázala v přírodě očistit od všech nečistot, které získala díky tomu, že je nejúčinnější přírodní rozpouštědlo. Dokud kolovala pouze v přírodě, bylo vše v pořádku. My lidé jsme však začali vodu časem používat v průmyslu, k chemickým procesům, dlouhodobě ji vystavujeme působení velkého množství chemikálií. Dokonce i její fyzikální strukturu rozrušujeme díky necitlivému průmyslovému dopravování. Necelá dvě století stačila člověku k tomu, aby vodu svým „zneužíváním“ k nepřírodním procesům znehodnotil a kontaminoval, a to látkami, které se z vody nedají běžnou úpravou vůbec odstranit. A to je sice neviditelný, ale závažný problém!

Vodu potřebujeme! Nepijeme jen proto, abychom doplnili tekutiny, které ztratíme „svým vlastním provozem“. Voda je jediný detoxikační prostředek, který máme k dispozici. Vodou umýváme vnitřek našeho těla od zplodin, volných radikálů, odpadů a toxinů. Čistá voda plní tuto významnou roli spolehlivě, kontaminovaná voda velmi omezeně. Nekvalitně vyčištěná voda dokonce zanáší organismus množstvím nebezpečných karcinogenních, jedovatých a toxických látek.  

Je běžné, že pitná voda mimo jiné často obsahuje zbytky léčiv, hormonální antikoncepce, estrogeny, jedy, saponáty, těžké kovy, ropné deriváty, radioaktivní částice, uran, radon, mrtvé rozkládající se bakterie a mikroorganismy, viry, živé rezistentní mikroorganismy (listerie, legionela, ekolli . .. ), velké množství karcinogenních látek, umělá hnojiva, chemii z postřiků proti škůdcům, nebo bojové chemické látky – sloučeniny chlóru! V dnešní době bylo ve zdrojích pitné vody detekováno cca 45 tisíc různě nebezpečných příměsí!

Lidský organismus tvoří soustavu různě propustných membrán (sítek), z nichž nejmenší otvory má buněčný obal. Proto se lidské tělo chová jako filtr vody, která skrze něj prochází a koluje v něm. Pokud voda obsahuje příměsi, tělo je zachytí a pokud je není schopné využít, stávají se pro něj toxickou zátěží. Kvalitní voda tělo očišťuje, voda plná syntetických příměsí se stává jedovatou!

Živé organismy potřebují vodu v optimálním chemickém složení, vodu s vhodnou fyzikální strukturou a hodnotným energetickým a informačním potenciálem. Taková voda vytváří v těle přirozené zdravé prostředí a dává tělu sílu, vitalitu, krásu a zdraví!

Současné způsoby, které se většinou využívají k úpravě pitné vody, jsou již dnes technologicky zastaralé a neodpovídají nárokům na vyčištění kontaminované vody. Na planetě Zemi je dnes pouhé 1% zdrojů pitné vody bez nebezpečné kontaminace. Celých 99% vody vyžaduje zmodernizované technologické postupy pro úpravu na vodu pitnou – jen tak může být voda pro organismus opravdu přínosná. Abstinence takových vyspělých technologií způsobuje značné množství zdravotních potíží, které známe pod označením „civilizační choroby“!

Běžné upravování vody pro pití. Běžným způsobem úpravy pitné vody je série různě hustých mechanických filtrů na zachycení mechanických nečistot s následnou hygienou pomocí chlóru. Je to levné, dříve sice dostačující, ale dnes již přežité. Proto většině spotřebitelů voda z vodovodu nechutná a pijí vodu balenou, kterou si kupují a dopravují do svých domovů.

O nevhodnosti pití takové vody, která je uměle slazená, nebo ochucená, případně sycená CO2, dodaná v plastovém obalu s průmyslově doplněnými anorganickými minerály, bylo napsáno mnoho pojednání. Navíc bývá kamenem úrazu skladování v době mezi naplněním a spotřebováním.

Nejvhodnějším principem čištění vody je způsob, jaký používá náš organismus. V našem těle je kromě vody nespočet polopropustných membrán s různou prostupností. Při průchodu vody membrána zachytí vše, co je větší než otvor v ní. V těle se mají snahu takto zachycené nečistoty, minerály a toxiny usazovat. Pokud je však polopropustná membrána použita v přístrojích na čištění vody, stává se tento tělu nebezpečný jev výhodou!

Historie membránového čištění vody začala před padesáti lety v kosmonautice. V NASA tenkrát sestrojili technologii, která recykluje tělní výměšky kosmonautů zpět na pitný režim. Tento patent posléze začala využívat na lodích a ponorkách armáda. Pro vynikající účinnost čištění a skvělé vlastnosti takto upravené vody se před cca 35-ti lety začala membránová technologie využívat pro čištění a úpravu vody v domácnostech.

Pro svoje vysoké užitné vlastnosti a spolehlivost si přístroje našly rychle cestu do stovek miliónů domovů a firem. Jenom politické rozdělení světa zabránilo rychlému plošnému rozšíření membránové technologie pro získání kvalitní pitné vody i v zemích bývalého východního bloku. Dnes se například v Austrálii touto technologií recykluje splašková voda zpět na vodu pitnou.

Výhodou je, že při tomto čištění vůbec nezáleží na nekvalitě zdrojové vody. Kvalitní pitný režim lze získat z vody vodovodní, studniční, z potoka, rybníka, z moře, nebo z mléka . . . Membránový přístroj ochrání spotřebitele i v krizových situacích při povodních, ekologických haváriích, nebo při úmyslné kontaminaci zdrojů pitné vody (terorismus, válečný konflikt).

AQUAoptimal je přístroj optimalizující vodu vhodnou pro konzumaci ve všech jejích základních parametrech (chemické složení bez nebezpečných toxických přísad, fyzikální struktura bez chaotických klastrů, znásobený energetický potenciál, doplněná a posílená informační platforma přírodními krystaly). Své uplatnění nalézá hlavně v domácnostech, institucích, kancelářích, školách, školkách, restauracích, hotelích, penzionech, nemocnicích a ve firmách!

Přístroj na optimalizaci vody AQUAoptimal vystihuje potřeby realisticky uvažujících lidí. Každý, kdo si uvědomuje, že kvalita vody, kterou konzumuje, zásadně ovlivňuje jeho délku a kvalitu života, ocení navíc jeho účinnost, jednoduchost a spolehlivost.

Zařízení AQUAoptimal se postará o vyčištění vody od nežádoucích chemikálií, těžkých kovů, karcinogenů, pesticidů, chlornanů, benzenu, ropných derivátů, arzénu, jedů, saponátů a dalších nebezpečných chemikálií. Umí zbavit vodu virů, nebezpečných baktérií a mikroorganismů, stejně jako zbytků léčiv a hormonální antikoncepce, toxinů a zajistí spolehlivou eliminaci veškerých rizikových limitů příměsí ve vodě. Celková účinnost odstranění rizikových nebezpečných příměsí je garantována na minimálně 85%!

Přístroj AQUAoptimal optimalizuje vzájemný poměr minerálů a nastavuje vodě příjemnou zásaditost. Dodává jí značný energetický náboj, doplňuje a zesiluje informace, které voda přináší z přírody pro buňky v organismu.

U vody pro pitný režim je důležitá její správná molekulární struktura. AQUAoptimal řeší nevhodné fyzikální vlastnosti běžné pitné vody. Optimalizuje strukturu molekul a systémem Energy forever tento stav stabilizuje. Energy forever navíc až sedmkrát násobí energii vody.