Porovnání AQUAoptimal

AQUAoptimal je zařízení, které nemá na trhu srovnatelného soupeře! Jedinečné schopnosti při optimalizaci vody mu dodává nejen vyspělá technologická platforma na bázi polopropustné membrány, ale zejména krystal Super-NN. Naše firma je výhradním dovozcem produktů Super-NN pro ČR a celou EU. Kombinace membránové technologie a krystalu Super-NN nabízí famózní vlastnosti vody s velice pozitivními účinky v organismu. Tím jsme se dostali v nabídce užitné hodnoty pro uživatele o třídu výš, než nabízejí dodavatelé jiných membránových přístrojů (nebo přístrojů s reversní osmózou).

Porovnání s jinými výrobky na trhu:

eSpring: vysoce výkonný MECHANICKÝ FILTR s carbonovou filtrací a UV lampou. Kvalita výstupní vody je závislá na nasycenosti filtru! Selektivně zbavuje vodu částic o velikosti půl mikronu a větších (AQUAoptimal zachytí tisíckrát menší příměsi). Neprovádí optimalizaci fyzikální struktury, neřeší energie ani informace ve vodě. Neumí vodu zbavit většiny chemikálií, saponátů, radonu, radioaktivních částic, baktérií, virů, zbytků léčiv a hormonální antikoncepce. AQUAoptimal to umí. eSpring je dražší než AQUAoptimal. Náklady na spotřební komponenty jsou po roce provozu cca 2.000,- Kč

Dionela: MECHANICKÝ FILTR s možností různých typů chemické doúpravy. Selektivně zbavuje vodu mechanických částic (AQUAoptimal zachytí desettisíckrát menší příměsi). Neprovádí optimalizaci chemického složení, fyzikální struktury, neřeší energie ani informace ve vodě. Kvalita výstupní vody je závislá na nasycenosti filtru! Neumí vodu zbavit většiny chemikálií, saponátů, radonu, radioaktivních částic, baktérií, virů, zbytků léčiv a hormonální antikoncepce. AQUAoptimal to umí. S ohledem na účinnost Dionely je cena odpovídající, cca 5 až 7,5 tisíc korun. Spotřební komponenty na servis po roce provozu stojí cca 950,- Kč.

Brita: jednoduchý MECHANICKÝ FILTR zachycující větší mechanické příměsi. Kvalita výstupní vody je závislá na nasycenosti filtru! Neprovádí optimalizaci chemického složení fyzikální struktury, neřeší energie ani informace ve vodě. Neumí vodu zbavit chemikálií, saponátů, radonu, radioaktivních částic, baktérií, virů, zbytků léčiv a hormonální antikoncepce. AQUAoptimal to umí. Pořizovací cena odpovídá užitku. Cena filtračních patron je neúměrně vysoká.

Přístroje na bázi reverzní osmózy: jedná se o FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ na doúpravu vody se zpětnou mineralizací (Zepter, AQUEL, AQUAPROGRESS aj.). Tato filtrační zařízení neprovádí optimalizaci a stabilizaci chemického složení a fyzikální struktury v rozsahu, jaký nabízí AQUAoptimal. Zařízení pouze posilují energetický potenciál, ale neřeší cíleně energie ani informace ve vodě jak to dělá AQUAoptimal. Zpětná mineralizace u zařízení na doúpravu vody pouze "usiluje" o příznivou zpětnou tvrdost, ale neposkytuje přírodní dolomitovou vyváženou sycenost vody za asistence přírodní energie dolomitu. AQUAoptimal to umí. I přesto, že ve srovnání s přístroji na doúpravu vody je AQUAoptimal o třídu výš, je jeho cena o 10 až 20 tisíc korun nižší, než cena filtračních zařízení na doúpravu vody. Pravidelný servis po 10-ti až 12-ti měsících provozu bývá u filtračních zařízení dražší o 1.000 až 3.000,- Kč, než servis po roce provozu AQUAoptimal!