Novinky

Najdete nás na Facebooku

18.04.2017 16:05
Pokud se chcete dozvědět o mnoha podstatných tématech a informacích vážících se k pěstování zdraví, jeho udržení včetně síly mládí, přihlaste se k...

Množí se případy nekontrolovatelných havárií

18.04.2017 15:41
Největším rizikem je slepě se spolehnout. A to je nejrozšířenější nešvar a předsudek. Spoléhání se na zodpovědnost druhých při zajištění si zdraví...

Do nového roku 2016

30.12.2015 13:57
Přejeme všem našim zákazníkům a sympatizantům hojnost, zdraví a naplnění všech předsevzetí a plánů!  Ať je rok 2016 tím úspěšným a vlídným!

Úsporné moduly se osvědčily

05.10.2015 14:16
Strategie vývoje, kterou jsme zavedli se osvědčuje. Jdeme cestou, kdy nejmodernější variantu úpravny vody získá zákazník přikoupením příslušných...

Naše úsilí bylo oceněno!

22.06.2015 10:50
Vedoucí našeho technologického vývoje pan Petr Synek převzal 23 . května 2015 v Moskvě významné ocenění své práce. Byla mu udělena medaile V.I....