Technologický princip

AQUAoptimal je napájený studenou vodou z domovního rozvodu (vodovod, studniční). Připojení prostřednictvím hadičky z odbočné fitiny u kohoutu myčky, pračky nebo na roháčku dřezové baterie. Průběžné odkalování membrány je zaústěno do vývodu odpadu dřezu. V místě požadovaného odběru (kuchyňský dřez apod.) je umístěn speciální odběrní kohoutek optimalizované vody.

  • voda projde mechanickým sedimentačním filtrem 1 - 5 mikronů
  • postupuje do uhlíkového filtru (část těžkých kovů, ropných derivátů, sloučenin chlóru ad.)
  • přes čtyřcestný podtlakový ventil prochází do polopropustné membrány (reverzní osmóza), kde se oddělují z vody veškeré nebezpečné příměsi (zdraví prospěšné koloidní příměsi ve vodě zůstávají)
  • kaly s oplachem membrány končí v kanalizaci
  • voda s koloidními minerály a látkami prochází dolomitem - obohatí se potřebnými minerály
  • voda se kumuluje v zásobníku (cca 8 až 12 litrů)
  • při natáčení z kohoutku prochází ještě uhlíkovým in-line filtrem (případné pachy, pachutě) a energetickým stabilizátorem - energy forewer

Reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. Tato technologicky nejvyšší forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

  • 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)
  • 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)
  • a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.

Jde přitom o fyzikální úpravu vody prakticky bez použití chemikálií.

Reverzní osmóza je založena na využívání jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul - tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky jsou odváděny do odpadu.

 

TRENDczech s.r.o. nabízí celou řadu optimalizačních zařízení pracujících na principu reverzní osmózy - polopropustné membrány, zejména pro domácnosti, kanceláře, ordinace, bytové a rodinné domy, dětská zařízení a malé firmy. Technologicky vyspělá zařízení tohoto typu mají pro svoji efektivitu podnikatelské a průmyslové využití, ve zdravotnictví (hemodialyzační oddělení, laboratoře, farmaceutický průmysl), a ve všech oborech, kde je potřeba voda vysoké kvality. V optimalizačních systémech AQUAoptimal se používají spirálovitě vinuté polopropustné membrány, jejichž póry mají velikost pouze 0,0005 µ (používáme membrány od renomovaných amerických výrobců, např. GE). Tyto polopropustné membrány jsou velice citlivé na kvalitu vstupní vody, a proto je nutná přiměřená předúprava, která vyloučí z vody mechanické znečištění, zvýšený obsah chlóru, železa, manganu, volného CO2, anorganického vápníku, hořčíku, a dalších nežádoucích látek (naše optimalizační přístroje pro konzumaci vody osazujeme jednotlivě testovanými membránami s účinností max. 88 - 92%, účinnější membrány montujeme pro využití v akvaristice).